Mojka Žagar
  Nega glasu in
naravno petje
  Predstavitev
Mojka Žagar
   Intervjuji
Vtisi udeležencev
   Krajši vtisi
   Osebne zgodbe
Informacije in prijave


 
Mojka
  Informacije
in prijave
Mojka Žagar
gsm: 040/ 870 155
nega-glasu@mojka.si


 
 

Pouk poteka individualno skozi vse leto (od oktobra do julija), običajno enkrat tedensko po 45 min (mogoče pa se je dogovoriti tudi za več obiskov ali daljši termin).

Poleti so organizirane
eno- ali dvo-tedenske
delavnice - »intenzivni
paket« vsakodnevnih
učnih ur.

 

 
     
 
Učenje naravnega petja in nege glasu ponuja pomoč, oporo in smernice pri raziskovanju, spoznavanju in razvijanju lastnega zvena, spoštujoč in spodbujajoč enkratnost vsakega posameznika. Namenjeno je vsakomur, ne glede na starost, glasbeno predznanje, razvitost posluha, pevske ambicije …
 
     

 

Metanje žoge, sproščen gib za sproščen glas. (Pržan, Ljubljana, 2007)

Naravno petje je sproščeno petje brez kakršnekoli prisile, je čista radost, ko zazveni celotno telo kot uglašen inštrument. Glas se osvobodi zakrčenosti, blokad, omejitev fizičnega, emocionalnega ali mentalnega izvora. Tako zazveni celotna osebnost, ne le fizično telo.

Nesproščenost, zakrčenost pri petju (in govoru!) ovira prosto pretakanje energij, zraka, prosto nihanje glasilk, kar povzroča napetosti, utrujenost glasu, hripavost, zmanjšanje izraznih zmožnosti … in celo fizične poškodbe govornih oz. pevskih organov.

Negovati glas pomeni prisluhniti svojemu bitju, ki je glasbilo, in mu z zavestnim sproščanjem in pravilnim dihanjem omogočiti, da zazveni z vso svojo zmogljivostjo ter dobi lesk, gostoto, prodornost in jasnost, da zasije v vseh barvah, ki so lastne vsakemu posamezniku. Naš glas je naša osebna izkaznica, saj se v njem odslikavajo tudi vse naše nefizične ravni bitja.

S spoznavanjem odtenkov svojega glasu prepoznavamo in ozaveščamo tudi dogajanja v samem sebi. Zato je sproščanje grla in učenje naravnega petja tudi terapevtsko in zdravi celotno bitje, duha in telo.

Šolanje naravnega petja in nege glasu ponuja ljudem pomoč in oporo pri raziskovanju, spoznavanju in razvijanju lastnega glasu ter samega sebe. Namenjeno je vsakomur, ne glede na starost, glasbeno predznanje, razvitost posluha, pevske ambicije ...

 

"Predaja" - sprostitev na žogi (Rožna dolina, Ljubljana, 2016)

Delo je individualno in zajema sprostitvene vaje, dihalne, dikcijske in melodične vaje, ki upoštevajo »zlata pravila« naravnega govora in petja ter posameznikove sposobnosti in danosti. Z redno vajo in pozornostjo postaneta osvobojen govor in petje način življenja, ki odpirata vrata tudi drugim področjem samospoznavanja in samouresničevanja.

Vpis v študij ni omejen na začetek šolskega leta. Če vas zanima in bi želeli razvijati svoje glasovne sposobnosti, pokličite (040 870 155) ali pišite (nega-glasu@mojka.si) in se dogovorite za neobvezujoče (brezplačno) predstavitveno srečanje in izkušnjo. Vabljeni!


o straneh / Nega glasu © 2007 / 2017